WWF-logo2Vi kan glatt och tacksamt meddela att vår forskning om snoken nu har stöd från Världsnaturfonden i Sverige som en del av dess satsning på innovativ naturvård för att främja såväl bevarande av biologisk mångfald som minskade ekologiska fotavtryck.

mvh,

Mattias Hagman