Finansiärer

Vi riktar ett stort tack till våra finansiärer. Ert stöd möjliggör vår forskning!

  • Världsnaturfonden WWF Sverige
  • Oscar & Lili Lamms Minnesfond
  • Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)
  • Helge Axelsson Johnsons Fond
  • Magnus Bergvalls Stiftelse
  • Längmanska Kulturfonden
  • Lars Hiertas Minnesfond
  • Strategiska forskningsprogrammet Ekoklim
  • Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

This post is also available in: Engelska