I år fortsätter vi följa gravid honor med radiosändare för att lära oss mer om hur de rör sig i landskapet. Vi har även byggt ett antal gödselstackar på olika platser. Avsikten är att se om vi kan hjälpa snokarna genom att erbjuda mer tillgång till lämpliga miljöer där de kan lägga sina ägg eftersom det är brist på sådana i landet. Till vår hjälp har vi Anais Voisin och David Söderblom-Tay som genomför sina Master projekt som en del av vår forskning kring snoken. Arbetet pågår fortfarande och vi återkommer med en rapport när det är klart. Men vi kan i alla fall redan nu glatt meddela att vi har gjort spännande upptäckter och att det verkar fungera bra att bygga särskilda äggläggningsplatser.

bild: gödselstack äggläggninshög för snokar svensk sommar

Vänliga hälsningar,

Mattias Hagman