Redan i juni (mellan 8-15 juni) hann tre honor lägga ägg i fångenskap. Eftersom de normalt lägger ägg i början av juli, så var vi inte riktigt beredda på det. Men troligen har de gått varmare i sina terrarier än vad de normalt brukar kunna göra vilket påskyndat äggläggningen. Nästan alla ägg från samtliga kullar kläcktes kring den 18 juli och då hade äggen legat i ungefär 27˚C i medeltemperatur, i fuktig jord blandat med perlit. Två av snokungarna var melanistiska (helsvarta) och hade bara antydan till de ljusa fläckarna på huvudet (se bilden). Ungarna är nu utsläppa i sina föräldrars respektive habitat.

I mitten av juli verkade det som om batterierna till sändarna börjat tryta och vi har därför befriat ormarna från sina sändare och släppt ut dem i respektive lokal. Samtliga borde också lagt ägg vid denna tidpunkt. Men tyvärr har vi inte riktigt kunna identifierat vart honorna lägger ägg någonstans, trots intensiv övervakning. Dock har det varit stor aktivitet kring ett pumphus som driver cirkulation i dammen i Stora Skuggan. Den 5:e augusti kom vi åt nycklar till pumphuset och kunde undersöka det närmare. Det visade sig att pumpen avger värme och säkerligen även tillfredställande fukt för snokägg att kunna utvecklas, och troligen också en jämnare temperatur än omgivningen. Det var nästan 4˚C varmare i hålan där snokar observerats. Dessutom fann vi minst tre ömskinn av snok inne i pumphuset. Dock var det omöjligt att komma åt längre in i väggen där snokar observerats för att undersöka eventuella ägg.

bild pumphus

Pumphuset där snokarna befunnit sig bredvid dammen i Stora Skuggan

Fältarbetet är nu avlutat och vi har fått fram fina mönster på hur snokhonor från olika populationer rör sig i ett urbant landskap under den viktigaste perioden på året. Resultaten kommer att uppdateras här på hemsidan och så småningom kommer vi länka till Gustavs examensarbete som troligen kommer vara klart under hösten. Vi tackar Gustav för ett väl utfört fältarbete och önskar lycka till med analyserna och skrivandet.

Simon Kärvemo