Sommarens projekt

Gustav - snok student samlar data

Radiopejling av snok

I år drar vi igång ett nytt projekt för att undersöka hur anpassningsbara snokarna är till nya miljöer, samt var de lägger ägg när de av människan skapade äggläggningsplatserna (läs komposter och gödselstackar) inte är tillgängliga. Nu under sommaren har vi en master-student – Gustav – vid SLU i Uppsala som nästan dagligen (i början 3 ggr per dag), radiopejlar sex gravida snokhonor i Stockholm. Tre av dessa är lokala ormar och de andra tre har vi fört dit från en annan population. Vi vill nämligen undersöka om de ”nya” ormarna kan hitta lika bra äggläggningsplatser som de lokala ormarna. Detta är mycket viktigt för att förstå hur en förändrad miljö och minskning av gödselstackar påverkar snoken. Vi använder oss av externa radiosändare och har utvecklat en egen metod för att fästa dem runt svansen.

När snokarna lagt ägg kommer äggläggningsplatserna utvärderas med hjälp av utrustning som mäter temperatur och fuktighet för att se om de valt en optimal plats. Vi kommer även utvärdera rörelsemönster och val av mikrohabitat. Bland annat med hjälp av GPS och mått av snokarnas kroppstemperatur (vilket radiosändarna ger information om). Vi arbetar med tillstånd från Länsstyrelsen och Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd.

Av Simon Kärvemo

This post is also available in: Engelska