Nytt hot mot våra reptiler?

Nu har amerikanska forskare upptäckt en dödlig svampsjukdom som drabbar ormar och antagligen andra reptiler. Svampsjukdomen har det latinska namnet Ophidiomyces ophiodiicola och har hittills upptäckts i bland annat skallerormar och råttsnokar i de östra delarna av USA.

Bild: sjuka ormar

Det finns inga botemedel mot svampsjukdomen och man vet inte hur den sprids. Men man vet att den kan överleva i jorden innan den infekterar ormarna. Svampen orsakar synliga skador i form av sår och bölder och det verkar som att infektion är dödlig för ormarna. Sjukdomen ses därför som ett allvarligt hot.

Vi känner inte till några fall i Sverige än. Svampsjukdomar kan dock spridas lätt mellan olika länder. Det finns en annan svampsjukdom som drabbar groddjur och den har spridits runt hela jorden och finns numera tyvärr även i Sverige. Man vet inte exakt hur svampsjukdomar sprids mellan olika länder och världsdelar men det finns många möjliga sätt. Bland annat kan det tänkas att svampsporer reser i jord som fastnat under skorna när man varit ute och rest som turist. Förhoppningsvis sprids inte sjukdomen hit till Sverige men vi uppmanar för säkerhets skull er läsare att vara uppmärksamma och rapportera till oss om ni finner ormar i naturen som har misstänkta sår eller skador. Skicka gärna bilder till oss i så fall. Bilden här intill kommer från den amerikanska rapporten och visar exempel på hur det kan se ut.

Vänliga hälsningar,

Mattias Hagman

Källa:
Allender MC, Raudabaugh DB, Gleason FH & Miller AN. 2015. The natural history, ecology, and epidemiology of Ophidiomyces ophiodiicola and its potential impact on free-ranging snake populations. Fungal Ecology