…och ett annorlunda sätt att beskydda den

En vacker hornhuggorm har upptäckts i Tanzania. Arten beskrivs i journalen Zootaxa och har fått namnet Atheris matildae efter en dotter till en av upptäckarna. Ormarna tros vara hotade eftersom de bara finns i ett litet och krympande skogsparti. För att undvika att de fångas illegalt på uppdrag av samlare avslöjas inte den exakta platsen. Men biologerna som upptäckte arten har inlett ett uppfödningsprogram och kommer att skänka bort ungar till utvalda herpetologer. Syftet är att arten snabbt ska födas upp i fångenskap för att tillgodose marknaden för exotiska djur. Genom att skänka bort fångenskapsuppfödda ungar dumpas priserna och biologerna hoppas att detta ska minska efterfrågan på viltfångade ormar.

Läs mer om Matildas hornhuggorm på Atherismatildae.

Menegon, M., Davenport, T., Howell, K. (2011) Description of a new and critically endangered species of Atheris (Serpentes: Viperidae) from the Southern highlands of Tanzania, with an overview of the country’s tree viper fauna. Zootaxa. 3120: 43–54.

Mattias Hagman

Photograph courtesy Michele Menegon, Science Museum of Trento/WCS. Pictures: New Horned Viper Found in ”Secret” Spot.