Snokar med olika färger tenderar att använda olika försvars strategier vid fara

Snokar med olika färger tenderar att använda olika försvars strategier vid fara

Snokar har många olika försvars strategier. Vid fara kan de bland annat försöka fly, uppvisa hotbeteende, spela död, eller avge en starkt illaluktande vätska. Både vuxna och nykläckta snokar uppvisar dessa strategier i olika grad. Våra experiment har visat att precis vilken av dessa strategier en nykläckt snok väljer beror på dess gener, utveckling, färg och rörelseförmåga, samt även vilken temperatur som den kläcktes vid.

Upptäckten som vi nu har publicerat i det senaste numret av journalen Behavioural Processes visar alltså att snokens försvarsbeteende beror på ett komplext förhållande mellan en rad olika faktorer. I artikeln beskriver vi experimenten som bland annat visade att det vid relativt låga temperaturer kläcktes långsamma snokar med orange eller vita nackfläckar som var mer benägna att stanna på sin plats och uppvisa ett aggressivt hotbeteende än att försöka fly vid fara. Vid högre temperaturer kläcktes däremot snabba snokar med gula nackfläckar som hellre försökte fly än att stanna och vara aggressiva.

Hagman M, Löwenborg K & Shine R. 2015. Determinants of anti-predator tactics in hatchling grass snakes (Natrix natrix). Behavioural Processes 113: 60-65.

Vänliga hälsningar,

Mattias Hagman