Vi är precis i startgroparna för årets forskningsprojekt. Förberedelserna har pågått i flera veckor och nu när årets första snokar kommer fram ur vintervilan är vi redo att börja jobba. Simon rapporterar att flera hannar synts i Uppsala och resten av oss kommer i dagarna att börja leta snokar i Stockholmsområdet.

I år har vi hjälp av studenter Anaïs Voisin och David Söderblom-Tay som kommer att genomföra sina examensarbeten som en del av årets projekt. Vi kommer bland annat att testa om det går att hjälpa snokarna genom att bygga särskilda äggläggningsplatser. Både i Stockholm och vid snokens nordligaste gräns i Njurunda strax söder om Sundsvall där vi nu även har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland. Även SCA som är Europas största privata skogsägare har en bidragande roll då de tidigare anlagt högar av granbark i Njurunda området som vi nu förhoppningsvis kommer att kunna inkludera i vår studie. En spännande säsong väntar…

Vänliga hälsningar,

Mattias Hagman