Vi har uppdaterat snokar.se och sidan har därför varit nere under en tid. Ni som besökt sidan förut kommer inte att märka så stor skillnad eftersom de flesta uppdateringarna har skett “bakom kulisserna” (kodningen). Syfte med uppdateringarna har i första hand varit att förbättra sidans funktionalitet och åtgärda problem. Vi är i alla fall glada att sidan är uppe igen lagom till årets säsong och vi kommer nu att börja uppdatera bloggen med inlägg om årets projekt och andra nyheter. Vi kommer även att lägga till några nya sidor. Bland annat sidor med svar på vanliga läsarfrågor och en informations sida om huggormar. Vi kommer även att lägga till en presentations sida för oss på snokar.se.

Vänliga hälsningar,

Mattias Hagman