Nu har vi fått in den första observationen av en naturlig äggläggningsplats. Rapporten kommer från Bengt Moberg i Långban som hörde av sig till oss och berättade att han sett två snokar inuti ett hål i en lönnstubbe. När Bengt undersökte stubben dagen efter han sett snokarna så upptäckte han att det låg minst sju ägg däri.

Bengt var också förtänksam nog att både mäta temperaturen och fotografera stubben och äggen. Han berättar att det var en lätt regnig dag och endast 13,4 grader i luften. Relativt svalt med andra ord. I mullen inuti stubben där äggen låg var det däremot hela 18,7 grader. Snokarna hade alltså funnit en plats som var varmare än omgivningen.

Frågan är om detta är tillräckligt för att äggen ska kläckas eftersom den nedre gränsen för snokägg ligger vid cirka 20 grader. Ormägg kan dock överleva korta perioder av låga temperaturer och om det blir varmare ute så bör det även bli varmare inuti stubben.

Det här är så vitt vi vet den första rapporten om en naturlig äggläggningsplats på det svenska fastlandet. Det kan hända att det finns fler personer ute i landet som funnit snokägg i stubbar eller andra naturliga miljöer. Men vi har inte fått in sådana rapporter tidigare och i litteraturen står det nästan uteslutande att snokarna använder människoskapade miljöer så som gödselstackar, komposter och högar med sågspån.

Tekniskt sett är Bengts stubbe inte naturligt skapad eftersom det handlar om en lönn som sågades ned för cirka 10 år sedan. Men det är ändå en betydligt mer naturlig miljö än en gödselstack eller en hög med sågspån. En stubbe är en stubbe oavsett om trädet sågats ned eller fallit av sig själv. Vi tackar Bengt för rapporten och följer med spänning hur det går för äggen i stubben.