Beskrivning

Snoken går i dvala under vintern och sover då under marken på frostfritt djup. Stenrösen, vikingagravar, skjutbanevallar och vägbankar är några exempel på vanliga övervintringsplatser. Bilden visar ingångshålet till en övervintringsplats på Norra Djurgården i Stockholm.