Beskrivning

Ofta väljer snokhonor att lägga sina ägg tillsammans på samma plats. Ibland kan ett snoknäste därför innehålla hundratals ägg. Photo: Nicolina Bjureus