Beskrivning

Snokar använder tungan för att samla in information om sin omgivning. Den fladdrande tungan fångar upp doftpartiklar från luften och fungerar därför som en del av luktsinnet. Doftpartiklarna upptäcks med ett speciellt organ som heter Jacobsons organ som är beläget i den övre delen av gommen.