Beskrivning

Precis som andra ormar ömsar snokar skinn allt eftersom de växer.