Beskrivning

Snokar tillbringar mycket tid i eller i närheten av vatten där de fångar grodor, paddor och fisk. De simmar snabbt och dyker ofta under vattenytan om de blir skrämda. Antagligen använder snokar även vattnet för att reglera sin kroppstemperatur. De kan till exempel kyla ned sig i vattnet om de blivit för varma i solen.