Beskrivning

Värme från gödselstacken bildar dimma i den svala morgonluften. På grund av att de håller en hög och jämn temperatur erbjuder gödselstackar som den på bilden ovan en perfekt miljö för snokägg att utvecklas i.