Beskrivning

Snokar är rovdjur – även om de själva ibland också utgör föda åt andra rovdjur. Precis som alla andra djur fyller de på så sätt en viktig funktion i ekosystemet.