Beskrivning

Snoken kan bli upp till 2 meter lång och är Sveriges längsta ormart. Det är en vaksam och aktiv orm som lätt känns igen på de gula nackfläckarna. Snoken är harmlös och fridlyst. Photo: Nicolina Bjureus