Beskrivning

Gödselstackar och komposter alstrar mycket värme under förmultningen och snok honor drar nytta av detta genom att låta äggen utvecklas däri. Photo: Nicolina Bjureus